khi metan 1

Ngộ độc khí hầm biogas, cách phòng chống và xử lý

Hiện nay, việc sử dụng giếng đào và hầm khí biogas là rất phổ biến ở các vùng nông thôn.Tai nạn thường xảy ra khi người dân xuống giếng, xuống… Đọc tiếp

Sản xuất biogas từ phân hữu cơ

1) Biogas: Biogas là một hỗn hợp khí cháy được sinh ra từ qua trình lên men yếm khí các chất thải hữu cơ như phân, rác, bùn cống, phế… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO