san xuat oxi

Phương pháp mới để sản xuất ôxi

(H2N2)-Một nghiên cứu hợp tác của các nhà khoa học Pháp tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) và Đại học Evry-Val-d’Essone vừa phát hiện ra rằng… Đọc tiếp