Phương pháp mới để sản xuất ôxi

QUẢNG CÁO

san_xuat_oxi(H2N2)-Một nghiên cứu hợp tác của các nhà khoa học Pháp tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) và Đại học Evry-Val-d’Essone vừa phát hiện ra rằng vi khuẩn yếm khí có tên Methylomirabilis oxyfera không chỉ có khả năng ôxi hóa methan không cần ôxi xúc tác mà tự bản thân nó có thể sản xuất ra ôxi. Phương pháp sản xuất ôxi mới này có thể đã xuất hiện trước cả quá trình quang hợp của thực vật và là minh chứng về sự tiến hóa của các quá trình trao đổi chất có sự tham gia của ôxi.  

Phân tử methan rất ổn định và thường không thể bị phá vỡ nếu không có oxy hoặc muối sulfat. Tuy nhiên, trước đó vào năm 2006, nhóm nghiên cứu đã tìm ra một loại vi khuẩn có thể ôxi hóa methan mà không cần ôxi làm xúc tác nhờ sử dụng nitrit thường có trong các lớp trầm tích nước ngọt tại các vùng nông nghiệp. Qua quá trình enzym hóa mới, nhóm tiếp tục khám phá ra khả năng tạo ôxi của vi khuẩn này để sử dụng cho phản ứng ôxi hóa methan.

Vi khuẩn này phát triển rất chậm do sống trong môi trường yếm khí và môi trường vi khuẩn đồng nhất phức tạp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lập trình tự bộ gen, tiếp cận toàn diện ADN của cả nhóm vi khuẩn để tái tạo lại bộ gen hoàn chỉnh của vi khuẩn Methylomirabilis oxyfera. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết về một cách thức tạo ra ôxi cần thiết cho quá trình ôxi hóa methan của vi khuẩn Methylomirabilis oxyfera. Giả thuyết này sau đó đã được các chứng minh khi nhóm thu được ôxi nội sinh từ tế bào vi khuẩn. Theo nhận định của các nhà khoa học, phương pháp tạo oxy này có thể đã tồn tại hàng tỷ năm trước khi hình thành sự quang hợp ở thực vật.

Hoahocngaynay.com

Nguồn NASATI/Techno-Sciences

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *