nano

Kỹ thuật mới phát triển phim polimer mỏng dẫn điện

(H2N2)-Một nhóm nhà hóa học và kỹ sư của Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã phát triển một phương pháp phủ mới áp dụng cho các bề mặt lớn… Đọc tiếp