images2056548 thep 20101106194636

Sẽ sản xuất được sơn vô cơ chống ăn mòn kim loại?

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Việc nghiên cứu và sản xuất ra những hệ sơn với chất tạo màng vô cơ gốc nước sẽ khắc phục được các nhược điểm của hệ… Đọc tiếp