earth 020511 20110513130455

Formaldehit và những dạng sống đầu tiên trên Trái đất

(H2N2)-Sau khi bị va chạm bởi một vật thể có kích thước tương đương với sao Hỏa cách đây khoảng 4,4 tỉ năm, các nhà khoa học tin rằng Trái… Đọc tiếp

Vi khuẩn sống nhờ Asen – những dạng sống mới

(H2N2)-Chúng ta có được được những bằng chứng về dấu hiệu đầu tiên của một “sinh quyển bóng tối” – một hình thức song song của sự sống trên Trái… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO