Sorbitol

Xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol tại Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ký thỏa thuận thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Sorbitol, công… Đọc tiếp