CO2 quer

Tập đoàn Messer thu mua CO2 tại Việt Nam để sản xuất CO2 lỏng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Tập đoàn Messer mới đây đã ký hợp đồng để bảo đảm sự tiếp cận nguồn nguyên liệu CO2 tại tỉnh Bình Phước. >>  Công nghệ mới… Đọc tiếp