20110218154057 Oil Drilling 20110221113753

Phương pháp khoan mới phát hiện nhiều vùng dầu lớn tại Mỹ

(H2N2)-Một phương pháp khoan dầu mới đã phát hiện những giếng dầu rộng lớn trước đây khó tiếp cận tại miền Tây nước Mỹ, ngăn chặn đà suy thoái của… Đọc tiếp