thuat toan google

Dùng thuật toán Google nghiên cứu hóa học

Cô Aurora Clark từ Đại học bang Washington đã phát hiện một ứng dụng độc đáo từ kỹ thuật liên kết xếp hạng của hãng Google, từ đó khai thác… Đọc tiếp