hoantatgiay 20110527161210

Việc hoàn tất Giầy như thế nào?

(H2N2)-Lý thuyết này thì giống như các cô gái làm mặt. Việc xử lý bằng hóa học là trang điểm bằng mỹ phẩm để làm cho giày trở lại cảm… Đọc tiếp