to_nhen

Khám phá mới về tơ nhện và tơ tằm

(H2N2)-Trong quá khứ, dựa trên nhiều phương pháp đo đạc khác nhau, giới khoa học đã biết đến tơ nhện như một loại vật liệu vô cùng đặc biệt, có… Đọc tiếp

Nhuộm vải tơ tằm bằng dung dịch chất màu tách chiết từ lá bàng

(H2N2)-Vải nhuộm từ chất màu của lá bàng có độ bền màu ánh sáng đạt cấp 4 đến 5/8 tương đương với vải được nhuộm bằng thuốc nhuộm tổng hợp.… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO