transitor

Tạo ra các transistor cấp phân tử

(H2N2)-Một nhóm các nhà khoa học đã chế tạo thành công transisto đầu tiên được làm từ một phân tử. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Đại… Đọc tiếp