khi canh

Nghiên cứu trồng rau không đất

(H2N2)-Hai sinh viên Trường Đại học KHTN Tp Hồ Chí Minh nghiên cứu phương pháp khí canh trồng rau trong nhà kính, không cần đất nên tiết kiệm được lượng… Đọc tiếp