tui nilon

Ấn Độ sử dụng nilon phế thải để làm đường

(H2N2)-Trong cuộc sống hiện đại, lượng lớn túi nilon thải loại hàng ngày là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tiến… Đọc tiếp