Nhuộm vải tơ tằm bằng dung dịch chất màu tách chiết từ lá bàng

(H2N2)-Vải nhuộm từ chất màu của lá bàng có độ bền màu ánh sáng đạt cấp 4 đến 5/8 tương đương với vải được nhuộm bằng thuốc nhuộm tổng hợp.… Đọc tiếp