vatlieu 20111118070317

Kim loại nhẹ hơn xốp 100 lần

(H2N2)-Mới đây một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã phát triển thành công kim loại nhẹ hơn xốp 100 lần. Nghiên cứu được thực hiện bởi liên minh các… Đọc tiếp