tin7.12.Minh 2 20111211080436

Bồ hóng làm vật liệu tạo bề mặt tự làm sạch

(H2N2)-Muội than thường bị coi là bẩn, nhưng nó có thể trở thành chìa khóa để tạo ra vật liệu trong suốt có thể đẩy lùi cả nước và dầu… Đọc tiếp