khtrevhh1

Hội nghị Khoa học trẻ Viện Hoá học lần thứ III

Là cơ quan nghiên cứu về hoá học hàng đầu của cả nước, năm 2012 vừa qua, Viện Hóa học tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công… Đọc tiếp