vitamin_B12

Những điều cần biết về Vitamin B12

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Vitamin B12 hay còn gọi là cobalamin, được tạo thành bởi phức của Cobalt với các nhóm amin, là  vitamin tan trong nước, là một trong 8… Đọc tiếp