kim cuong

Tạo ra được loại vật liệu mới có độ cứng và bền cao

(H2N2)-Cứng và có độ bền nhiệt cũng như ôxy hoá tốt hơn kim cương, loại vật liệu này mới được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm… Đọc tiếp