caustic soda plant

Thị trường NaOH thế giới hiện nay và triển vọng trong những năm tới

Thị trường NaOH toàn cầu đã đạt khối lượng 75,9 triệu tấn năm 2018. NaOH được sử dụng làm nguyên liệu trong nhiều lĩnh vực như sản xuất hóa chất,… Đọc tiếp