Khảo sát phản ứng C-Axetil hóa một số Aril Metil Ete trong điều kiện hóa học xanh

QUẢNG CÁO

Đề tài do tác giả Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch (bộ môn Hóa học hữu cơ, Đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện nhằm khảo sát phản ứng C-axetil hóa anisol và veratrol với xúc tác triflat đồng trong điều kiện tỷ lượng hóa học Xanh.

Đề tài tiến hành cho 1 mmol chất nền, 1mmol Ac2O và 0,05mmol Cu(OTf)2. Trộn đều, đặt hỗn hợp phản ứng vào máy đụn khuấy từ hoặc lò vi sóng gia dụng cải tiến. Hiệu suất phản ứng được xác định dựa trên kết quả % GC của máy GC-17A với cột mao quản 20185-01B.

Kết quả cho thấy, phản ứng C-Axetil hóa hương phương là một phản ứng cần cung cấp nhiệt. Đây là một phản ứng thế thân điện tử hương phương nên chất nền càng giàu điện tử thì hiệu suất phản ứng càng cao. Hiệu suất này tăng theo thời gian nhất định, triflat sẽ xúc tác phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại. Do đó năng lượng cần cho phản ứng phải được cung cấp trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Ngoài ra, với đặc điểm là chiếu xạ tập trung, công suất điều chỉnh chi tiết, lò vi sóng chuyên dùng chứng tỏ có nhiều ưu điểm hơn lò vi sóng gia dụng cải tiến.


Theo Tạp chí Hóa học, số 6/07

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *