Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminophotphat mao quản trung bình

QUẢNG CÁO

Đề tài do tác giả Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng (Khoa Hóa học, Trường Đại học Quy Nhơn) thực hiện nhằm trình bày sự tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm tổng hợp (quy trình điều chế gen, nhiệt độ kết tinh) của vật liệu aluminophotphat (A1PO) mao quản trung bình.

Nhóm tác giả cho 4g nguồn cung cấp Al cho vào 10ml nước cất, khuấy hỗn hợp trong 1 giờ, sau đó cho thêm vào hỗn hợp một một lượng H3PO4 thích hợp và tiếp tục khuấy thêm 10 giờ. Trong giai đoạn 2, cho thêm vào hỗn hợp thu được một hỗn hợp của CTABr và nước. Tiếp tục dùng TMAOH với một lượng thích hợp để gel cuối cùng có thành phần: 1,0 Al2O3.1,5 P2O5.0,7 CTABr.28 TMAOH.260 H2O. Sau đó, gel này được tiếp tục khuấy thêm 72 giờ ở nhiệt độ phòng.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, vật liệu Aluminophotphat với đường kính mao quản khoảng 2,2 nm, bề dày tường 1,6nm có đối xứng hexagonal đã được tổng hợp. Quá trình tạo gel và nhiệt độ ảnh hưởng đến sản phẩm tổng hợp. Việc giảm hàm lượng H3PO4 trong khi trộn với nguồn cung cấp lượng H3PO4 trong khi trộn với nguồn cung cấp Al, [(CH3)2CHO]3Al, đã dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm. Khi tăng nhiệt độ tổng hợp lên quá 700C, sản phẩm thu được có cấu trúc lớp khác với cấu trúc hexagonal khi ở nhiệt độ phòng.
Kết quả công trình này một lần nữa xác nhận vai trò quan trọng của giai đoạn tạo các cluster và nhiệt độ tổng hợp trong quá trình kết tinh của loại vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình.

Theo Tạp chí Hóa học, số 6/07
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *