Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4′,5,6-trihidroxy-3,3′,7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae

QUẢNG CÁO

From 4′,5,6-trihydroxy-3,3′,7-trimethoxyflavon [Chrysosplenol C] isolated from the Miliusa balansae Fin. & Gagnnep., seven ester and four ether derivatives have been synthezised. The cytotoxic activity against B16-murine melanoma of these compounds were determined. One of them (compound 12) showed a moderate  activity.

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hương, Trần Văn Sung, Nguyễn Hải Nam, Ahn Byung Zun

Viện Hóa học, Việ KH&CN Việt Nam

 

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *