Hệ thống đánh giá mức độ nguy hại HMIS® III

QUẢNG CÁO

1. Các khái niệm:

HMIS (Hazardous Materials Identification System) là hệ thống các tài liệu mô tả mức độ độc hại của vật liệu, hóa chất nhằm mục đích cung cấp đầy đủ kiến thức cho người lao động sử dụng và làm việc dài hạn trong môi trường hóa chất (NFPA704 sử dụng cho các tình huống khẩn cấp, xử lý sự cố mang tính ngắn hạn, đột xuất). Hệ thống này do Hiệp hội sơn và mạ quốc gia Mỹ (NPCA – National Painting and Coating Asscociation) xây dựng.

Hệ thống HMIS bao gồm các nội dung sau:

  • Đánh giá mức độ nguy hiểm.

  • Nhãn mác (dấu hiệu nhận biết).
  • Bảng dữ liệu an toàn vật liệu MSDS.
  • Đào tạo cho người lao động.

Hệ thống HMIS cung cấp các thông tin về mức độ nguy hiểm của vật liệu cho người lao động thông qua việc đào tạo, mã màu, mã số, ký tự, dấu hiệu (bao gồm dấu hiệu về trang bị bảo hộ lao động cần thiết và dấu hiệu cho biết mức độ nguy hiểm của hóa chất đối với các bộ phận cơ thể). Các cấp độ đánh giá của hệ thống được xây dựng trên cơ sở tương thích với hệ thống đánh giá do các cơ quan khác (của Mỹ) ban hành như Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI), Viện nghiên cứu quốc gia về an toàn lao động và sức khỏe (NIOSH), Cơ quan bảo vệ môi trường liên bang (US EPA), Hiệp hội phòng cháy quốc gia (NFPA).

HMIS® III là phiên bản mới nhất của hệ thống này. Theo đó, nội dung “Khả năng phản ứng – Reactivity” màu vàng trên nhãn cảnh báo được đổi thành “Tính chất lý hóa nguy hiểm – Physical Hazard” màu da cam. Nhãn HMIS® I & II tương tự nhãn NFPA 704, chỉ khác nội dung thứ 4 (màu trắng); với NFPA 704 là các ghi chú

đặc biệt, với HMIS là trang bị bảo hộ lao động.

2.Nhãn cảnh báo nguy hiểm của hóa chất theo HMIS:

danh_so_hoa_chat1

danh_so_hoa_chat2

danh_so_hoa_chat3

Hoahocngaynay.com

<

p style=”text-align: justify;”>Nguồn Meslab.org

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *