Nghiên cứu sử dụng chất ức chế mới dạng phenol trong quá trình polimer hóa các sản phẩm lỏng của quá trình nhiệt phân hydrocarbon

QUẢNG CÁO

Hiện nay, trong sản xuất áp dụng phổ biến hai giải pháp ngăn chặn quá trình polymer hóa các hợp chất không no trong điều kiện nhiệt độ cao, đó là (1) hydro hóa các hợp chất không no hoặc (2) sử dụng các chất ức chế quá trình trùng hợp (inhibitor) cho từng trường hợp cụ thể.

Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu sử dụng chất ức chế mới dạng phenol trong quá trình polymer hóa các sản phẩm lỏng của quá trình nhiệt phân hydrocarbon

Việc đánh giá thử nghiệm các hợp chất phenol với mạch nhánh có kích thước lớn trong vai trò chất ức chế quá trình polymer hóa các sản phẩm lỏng từ quá trình nhiệt phân hydrocarbon đã cho thấy rằng: ở điều kiện phòng thí nghiệm, các hợp chất 2,6-di-isobornyl-4-methylphenol và 3-isobornyl pyrocatechol có hiệu quả ức chế quá trình polymer hóa cao hơn Ionol và 4-tret-butyl pyrocatechol – là 2 chất ức chế có cấu trúc tương tự và đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa dầu.

TS. Đỗ Chiếm Tài, TS. Đàm Thị Thanh Hải, TS. Hoàng Thịnh Nhân

Đại học Dầu khí Việt Nam

TSKH. Gogotov A. F.

Viện Hóa hữu cơ – Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *