Sản xuất oxy từ vi khuẩn yếm khí

QUẢNG CÁO

oxygene(Hóa học ngày nay-H2N2) Một nghiên cứu hợp tác quốc tế gồm các nhà khoa học của CEA, CNRS và Đại học Evry-Val-d’Essone vừa phát hiện ra rằng vi khuẩn yếm khí Methylomirabilis oxyfera không chỉ có khả năng oxy hóa methan không cần oxy xúc tác mà tự bản thân nó có thể sản xuất ra oxy. Phương pháp sản xuất oxy mới này có thể đã xuất hiện trước cả quá trình quang hợp của thực vật và là minh chứng về sự tiến hóa của các quá trình trao đổi chất có sự tham gia của oxy.

Phân tử methan rất ổn định và thường không thể bị phá vỡ nếu không có oxy hoặc muối sulfat. Tuy nhiên, trước đó vào năm 2006, nhóm nghiên cứu đã tìm ra một loại vi khuẩn có thể oxy hóa methan mà không cần oxy làm xúc tác nhờ sử dụng nitrit thường có trong các lớp trầm tích nước ngọt tại các vùng nông nghiệp.

Qua quá trình enzym hóa hòan tòan mới, nhóm tiếp tục khám phá ra khả năng tạo oxy từ nitrit của vi khuẩn này để sử dụng cho phản ứng oxy hóa methan.

Vi khuẩn này phát triển rất chậm do sống trong môi trường yếm khí và môi trường vi khuẩn đồng nhất phức tạp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lập trình tự bộ gen (metagenomic) – tiếp cận toàn diện ADN của cả nhóm vi khuẩn để tái tạo lại bộ gen hòan chỉnh của vi khuẩn Methylomirabilis oxyfera. Kết quả thu được cho thấy các gen thường thấy tham gia vào quá trình giảm nitrit không có loại gen đơn bội này. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu đặt giả thiết về một cách thức giảm nitrit khác để tạo ra oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa methan của vi khuẩn Methylomirabilis oxyfera. Giả thiết này sau đó đã được các chứng minh khi nhóm thu được oxy nội sinh từ tế bào vi khuẩn.

Theo nhận định của các nhà khoa học, phương pháp tạo oxy này có thể đã tồn tại hàng tỷ năm trước khi hình thành sự quang hợp ở thực vật.

Theo Techno-Sciences/Nasati

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *