que

Tạo ra phân tử vàng không độc hại nhờ quế

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Hạt nano vàng là loại phân tử mang nhiều điện tích và có nhiều ứng dụng trong việc phòng chống ung thư. Tuy nhiên, để chế tạo… Đọc tiếp
nanotechnologie02

Xúc tác quang hóa khả kiến nhờ các hạt nano vàng

(H2N2)-Một nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne (DOE) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã chế tạo thành công một loại xúc tác ánh sáng khả kiến,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO