thuat toan google

Dùng thuật toán Google nghiên cứu hóa học

Cô Aurora Clark từ Đại học bang Washington đã phát hiện một ứng dụng độc đáo từ kỹ thuật liên kết xếp hạng của hãng Google, từ đó khai thác… Đọc tiếp

Anh giúp đỡ Việt Nam thành lập “Trung tâm nghiên cứu cao cấp về các hợp chất thiên nhiên”

Trung tâm sẽ nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên theo cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận mới liên quan tới kỹ thuật gen và sinh học… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO