Vật liệu mới cho các thiết bị điện tử thân thiện môi trường

QUẢNG CÁO

diisopropylammonium_bromideNgành công nghiệp thiết bị điện tử tác động lớn đến môi trường. Có nhiều giải pháp mới để giảm thiểu tình trạng này, trong đó có một hợp chất mới gọi là diisopropylammonium bromide (DIPAB), vật liệu sắt điện do nhóm nghiên cứu gồm Massimo Capone và Gianluca Giovannetti thuộc Viện sản xuất vật liệu và Trường quốc tế về nghiên cứu chuyên sâu Trieste (SISSA), Italia chế tạo.  

Capone giải thích: Vật liệu sắt điện có các đặc tính tương tự như các đặc tính của một nam châm điện. Các vật liệu có những đặc trưng này là giải pháp sản xuất các thiết bị điện từ máy tính thông dụng đến pin mặt trời. Các vật liệu thường được dùng như oxit bari hoặc oxit titan, tác động rất lớn đến môi trường và cần có thiết bị phức hợp để sản xuất chúng. Đối với hợp chất hữu cơ được nghiên cứu, có thể xử lý rất dễ dàng từ dung dịch nước và ít tác động đến môi trường. Hợp chất mới không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có giá thành rẻ hơn.

Bằng cách cải thiện khả năng phản ứng ở giai đoạn xử lý, việc sử dụng vật liệu sắt điện này có thể mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện tử.

DIPAB được định nghĩa là một tinh thể phân tử. Về cơ bản, đây là một mạng, trong đó mỗi điểm thay thế cho một nguyên tử duy nhất, như quan sát thấy trong các tinh thể bình thường, một phân tử được phát hiện thấy. Đây là khía cạnh cốt yếu vì các phân tử có “đuôi” sẽ định hướng dễ dàng hơn so với những gì diễn ra với các ion trong các tinh thể nguyên tử, sau đó, hỗ trợ phân cực. Các nhà nghiên cứu tin rằng xử lý DIPAB chỉ là điểm khởi đầu và các hợp chất phân tử sẽ thay thế các oxit trong một số lĩnh vực ứng dụng khác, bao gồm các thiết bị dựa vào những chất siêu ddẫn.

Hoahocngaynay.com

Nguồn NASATI/Eurekalert

Tham khảo

1. Science 25 January 2013: Vol. 339 no. 6118 pp. 401-402. DOI: 10.1126/science.1232939

2. http://phys.org/news/2013-01-material-environmentally-friendlier-electronics.html

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *