Amino axit giúp tìm hiểu nguồn gốc của sự sống

QUẢNG CÁO

anino_axit(H2N2)-Sau khi phân tích các mảnh thiên thạch nhiệt độ cao rơi xuống khu vực phía bắc Sudan năm 2008, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện chất amino axit, một vật chất cơ bản của sự sống.

Amino axit hay axit amin là một phân tử chứa cả nhóm amin và axít cacboxylic.

Amino axit là đơn vị cấu trúc cơ bản của protein. Chúng tạo thành các xích polymer ngắn gọi là peptide hay polypeptides để rồi tạo thành cấu trúc gọi là protein. Quá trình tạo thành từ mRNA làm mẫu gọi là dịch mã, là một phần của tổng hợp protein.

Có 20 loại amino acids được mã hóa bởi mã di truyền chuẩn và được gọi là proteinogenic hay amino acids chuẩn. Việc kết hợp các amino acid này tạo ra protein thiết yếu cho việc cấu thành cơ thể người.

Các nhà khoa học NASA giải thích việc phát hiện amino axit trong các mảnh thiên thạch rơi xuống Trái Đất cho thấy amino axit có thể được hình thành trong cơ chế không có nước. Điều này đã làm gia tăng xác suất tìm thấy sự sống ngoài hệ Mặt Trời.

Trước đó, giới khoa học cũng đã phát hiện amino axit trong các mảnh thiên thạch nhiệt độ thấp và giàu carbon. Tuy nhiên, đây là lần đầu giới khoa học phát hiện amino axit trong điều kiện nhiệt độ 1.100 độ C.

Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cung cấp chứng cứ thuyết phục chứng minh cho lý thuyết sự sống trên Trái Đất đến từ một tiểu hành tinh ngoài Trái Đất.

Hoahocngaynay.com

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *